Konstruktywna inicjatywa odwołania podkomisji MON!

UZASADNIENIE W PIGUŁCE, W STO SEKUND!

Materiał dowodowy w zakamarkach Prokuratora Generalnego (syg. akt PR 2 DS. 368. 2018. HL) skrywa mroczny sekret podejrzanego sprawcy z Żoliborza. Niepodważone dowody winy w rękach prokuratora – polityka nie tracą na wartości. Dowody skrajnie niemoralnych zachowań sprawcy, uruchomione w dowolnym momencie to polityczna broń zdyskredytowania przeciwnika w oczach opinii publicznej.

Merytoryczna podstawa inicjatywy.

Znałem dowody przestępstw sprawców winnych sfałszowania przebiegu Katastrofy. Przepisy prawa nakładały na mnie obowiązek zawiadomienia Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa. Na polecenie Prokuratury Krajowej zostałem przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność potwierdzenia materiałem dowodowym twierdzeń zawartych w zawiadomieniu.

W wielogodzinnym przesłuchaniu dołączyłem do protokołu 20 ponumerowanych dowodów w formie drukowanej. Każdy dowód uzupełniłem ustnym komentarzem, również odnotowanym w protokole. Dowody obciążały o przestępstwo związane z Katastrofą imiennie podejrzanego z Żoliborza inicjatora sfałszowania sposobu śmierci Prezydenta RP oraz podejrzanych sprawców pospolitych fałszerstw z podkomisji MON.

Niepodważone dowody z akt Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Sygn. akt PR 2 DS. 368. 2018. HL, są formalną podstawą inicjatywy wymierzonej w podejrzanych sprawców przestępstwa. Poniżej dwa istotne cytaty z decyzji prokurator Hanny Lewinson, które przybliżają przedmiot czynności procesowych zleconych przez Prokuraturę Krajową.

Kwestia przypisania pilotom zbrodni, cytat: Zawiadamiający podniósł, iż publiczne i świadome rozpowszechnianie nieprawdy o możliwości skorygowania lotu przez pilotów, wyczerpuje znamiona przestępstwa zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez przypisanie pilotom oficerom Sił Powietrznych RP – ofiarom katastrofy, czynu zdrady I zbrodni.

Kwestia źródła dowodów przestępstwa, cytat: Przesłuchany w charakterze świadka Ryszard Lendas na okoliczność złożonego zawiadomienia w trakcie przesłuchania potwierdził informacje zawarte w przesłanym do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto, świadek zeznał, iż wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa czerpie z oficjalnych dokumentów opisujących dwie wersje katastrofy: wypadek oraz zamach. Świadek przekazał szereg dokumentów potwierdzających swoje twierdzenia

Poniżej filmowa wersja pierwszej części dowodów. Rozstrzygają wieloletni spór: zbrodnia to była czy wypadek. Jednocześnie dowodzą sfałszowania sposobu śmierci ofiar Katastrofy. Wszystko to w 100 sekund, w sposób zrozumiały dla każdego. Treść filmu uzasadnia inicjatywę wymierzoną w sprawców pospolitych fałszerstw oraz sprawców największego podziału społecznego.

Czytaj więcej

(1) Publiczne pytanie do podkomisji MON

Opinii publicznej należy się wyjaśnienie dlaczego w wersji katastrofy z wybuchami zatajony został zrozumiały dla każdego dowód: Przeszkody z którymi zderzył się Tu-154.

Milczący świadkowie katastrofy – połamane drzewa na torze lotu. Zrozumiały dla każdego dowód zdarzeń jakie rozegrały się w kwietniowy poranek. Tu-154 w ostatnich ośmiu sekundach zderzył się z trzynastoma przeszkodami. Dwanaście to połamane drzewa, kępy drzew i poprzycinane na nich gałęzie. Stworzyły ŚLAD na ziemi opisujący dokładnie wysokość lotu i obrót Tu-154.

Milczący świadkowie!
Czytaj więcej

(4) Publiczne pytanie do podkomisji MON

Opinii publicznej należy się odpowiedź na pytanie o motyw pospolitych fałszerstw prowadzących do przypisania pilotom zbrodni oraz ujawnienie roli inspiratora i zleceniodawcy zadania sfałszowania sposobu śmierci ofiar katastrofy.

Dowody wątku kryminalnego sprawcy znajdują się w aktach prokuratury. W sprawie podejrzanego sprawcy z Żoliborza byłem przesłuchany w charakterze świadka na zlecenie Prokuratury Krajowej (Sygn. akt PR 2 DS. 368. 2018. HL).

Wątek skrajnie niemoralnych zachowań podejrzanego sprawcy z Żoliborza: W naszym kręgu kulturowym mówienie źle o zmarłych jest co najmniej niestosowne. Na szczególne napiętnowanie i potępienie zasługuje sprawca winny przypisania zbrodni ofiarom katastrofy dla sfałszowania sposobu śmierci najbliższej osoby. Zachowaniem skrajnie niemoralnym, nieakceptowalnym społecznie sprawcy z Żoliborza, jest wykorzystanie śmierci najbliższej osoby do politycznej gry dla zaspokojenia niepohamowanej żądzy władzy.

Nieznany epizod ze scenariuszem na zbrodnię dla inspiratora z Żoliborza. W mojej skrzynce pocztowej w dniu 23 stycznia 2014 pojawiła się korespondencja partyjna PiS-u. Mail z biura posła Brudzińskiego do Macierewicza. Przesyłali sobie maila adresowanego do Jarosława Kaczyńskiego z dnia 17 stycznia 2014. W załączonym jednostronicowym szkicu fabuły, były zmyślone pomysły na wykreowanie zbrodni. Ułatwiały sfałszowanie sposobu śmierci ofiar katastrofy. Po latach wyszło na jaw, iż pomysły na zbrodnię z podsuniętego scenariusza, posłużył do wyreżyserowania oficjalnej uknutej wersji katastrofy z wybuchami.

Epizod tłumacz racjonalnie moje źródło wiedzy o pomysłach na uknucie zbrodni. Ujawnia też nieznaną okoliczność wskazującą, iż uknucie zbrodni pilotów nie wzięło się znikąd. Posunięty Inspiratorowi pierwszy z brzegu pomysł z sufitu na zbrodnię, stał się podstawą do uknucia oficjalnej wersji sfałszowania sposobu śmierci ofiar Katastrofy.

Jako jedyny, spoza kręgu bliskich zaufanych inspiratora z Żoliborza, miałem wiedzę o przyszłych potwornościach wymierzanych w ofiary katastrofy… jeszcze przed ich popełnieniem. Znałem sekret pogrążający moralnie autorytet z Żoliborza. Okoliczności epizodu nieznanego opinii publicznej i mediom, wykluczają inspiratora zbrodni z przestrzeni publicznej. Upoważniają do przedstawienia dowodów obciążających inspiratora w konwencji przestępstwa widzianego z jego perspektywy. Filmowa wersja przestępstwa na podstawie dowodów nie tylko z akt prokuratury, w formie wyznania podejrzanego sprawcy, poniżej:

Czytaj więcej